Yhdistyksemme

Yhdistyksemme tarkoituksena on toimia

 

1. jäsenten oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi,

2. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi,

3. kasvatus- ja opetusalan kehittämiseksi,

4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien keskuudessa,

5. jäsentensä henkisen ja fyysisen kunnon kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi,

6. kasvatus- ja opetusalalla toimivien ammattitaidon kehittämiseksi.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksemme

 

1. valvoo ja hoitaa paikallisessa neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoiminnassa jäsentensä etuja,

2. tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa,

3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja,

4. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia ja järjestökoulutustilaisuuksia,

5. huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenille ja julkisille tiedotusvälineille,

6. voi toimittaa ja levittää ammattiyhdistystoimintaa sekä kasvatus- ja opetustointa käsitteleviä julkaisuja,

7. voi järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja ja retkiä,

8. kantaa jäsenmaksuja, voi perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä hankkia toimintaansa varten kiinteätä omaisuutta.